brandblussers-drenthe

Startbewijs.nl

  Brandblussers-drenthe
Zondag, 30 april 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BRANDBLUSSERS DRENTHE


BRANDBLUSSERS DRENTHE

BRANDBLUSSERS DRENTHE Een gebouwbrand kan schade en slachtoffers tot gevolg hebben. Brandbeveiliging dient om een beginnende brand tijdig te signaleren en naar de brandweer door te melden. Om downtime binnen uw bedrijf te voorkomen beschermen wij mensen, gebouwen, machines en installaties met erkende brandblussers in de aanbieding.

ID PICTO POEDERBLUSSER


ID PICTO POEDERBLUSSER

-BRANDBLUSSERS DRENTHE- Naast de hiernaast vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

POEDERBLUSSER 6 KILO


POEDERBLUSSER 6 KILO

-BRANDBLUSSERS DRENTHE- Poederblusser 6 kilo. Is met name geschikt voor buitengebruik vanwege het grote effectieve blusvermogen. Poederblussers zijn standaard al geschikt voor gebruik bij lage temperaturen tot -30 graden. Hervullen poederblussers dient conform NEN 2559 ieder 10e jaar te gebeuren. Dit om de goede werking van het poeder te kunnen garanderen.

KEURMERK OVERHEID


KEURMERK OVERHEID

-BRANDBLUSSERS DRENTHE- Rijkstypekeur brandblussers. Om in Nederland een brand blusapparaat (tot 20 KG) te mogen verkopen is het Ned. Rijkstypekeur vereist. Dit keurmerk wordt aangegeven op het etiket van brandblussers.

STICHTING SALVAGE


STICHTING SALVAGE

-BRANDBLUSSERS DRENTHE- Stichting salvage. Een brand is een ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben. Deze gevolgen zijn vaak niet te overzien en mensen die een brand meemaken voelen zich ontredderd. Stichting Salvage biedt eerste hulp bij nood.

BRANDKLASSE A


BRANDKLASSE A

-BRANDBLUSSERS DRENTHE- Brandklasse A geeft aan dat de brandblusser geschikt is voor het brandblussen van hout, papier en textiel.

COMPUTERRUIMTE BLUSSEN


COMPUTERRUIMTE BLUSSEN

-BRANDBLUSSERS DRENTHE- Met een Co2 brandblusser kunt u het allerbest een beginnende brand in uw computerruimte, serverkasten en serverracks bestrijden. Denkt u hierbij ook aan een brand in een meterkast of kabelbrand. De beste plek om Co2 brandblussers op te hangen is naast de deur van de computerruimte. Een Co2 brand blusser in de ICT ruimte en een Co2 brandblusser aan de buitenzijde van de ICT ruimte.

DE BESTE BLUSDEKEN


DE BESTE BLUSDEKEN

-BRANDBLUSSERS DRENTHE- De Brandwonden Stichting waarschuwt voor blusdekens die olie- en vetbranden, zoals vlam-in-de-pan, niet doven. De afgebeelde blusdeken is wel veilig en goedgekeurd conform brandveiligheid norm EN-1869.

SPRAYBLUSSERS


SPRAYBLUSSERS

BRANDBLUSSERS DRENTHE
 

BRANDBLUSSERS DRENTHE | GOEDKOPE BLUSSERS

Brandblussers Drenthe. Aanbod brandblussers Drenthe en onderhoud brandblussers Drenthe. In Drenthe leveren wij reeds voor kantoorgebouwen en winkels brandblussers. Branden komen in Drenthe ook helaas voor en hebben een desastreus vernietigend effect. Een grote brand of ernstige brandschade is voor een groot deel te voorkomen door het inzetten van de juiste brandblussers. Al de blusapparaten welke wij leveren zijn blusdekens, schuimblussers CO2 brandblussers, ABC brand poederblussers, vorstbestendige brandblussers, vetblussers en koolzuurgas brandblussers. De meeste verzekeraars vermelden expliciet een eis voor blusapparaten. Per 1 november 2008 is fase 1 van het Gebruiksbesluit in werking getreden. In fase twee zijn de voorschriften voor het brandveilig gebruik uit de model verordening van de VNG overgeheveld naar een landelijke regelgeving. Fase twee van het Gebruiksbesluit betreft de afstemming van de bouwtechnische, installatie technische en gebruikstechnische eisen. Brandblussers vormen een belangrijke schakel in de algehele brandveiligheid van een gebouw. 85% van de begin branden wordt zelfs met een draagbare brandblusser geblust. Daarom wordt er vanuit de overheid veel aandacht geschonken aan de betrouwbaarheid bedieningsgemak en de bluscapaciteit van een draagbaar blusapparaat. Welke brandblussers en hoeveel draagbare brandblussers u nodig heeft is afhankelijk van de eventueel aanwezige lokale brandrisico’s en natuurlijk de aard van uw onderneming, woning, studentenhuis, fabriek, magazijn productie, winkel, enz. Schuimblussers veroorzaken ten opzichte van alle andere verkrijgbare brandblussers op vaste stoffen de minste schade zowel tijdens als na het blussen van een beginnende brand. Allesbehalve vanuit overheidswege is deze minimale vereiste inhoud tevens verzekering eis. Voor bedrijven en instellingen geldt ook volgens de wet dat Co2 brandblussers en brandblussers met een kleinere inhoud dan 6 liter schuim of 6 kg poeder enkel en alleen ter aanvulling mogen dienen. Heeft u vragen over draagbare brandblussers, dekens, brandslanghaspels blusstoffen, brandklassen of overige brandgerelateerde producten neem dan gerust contact op. Prijzen voor goed blusmiddelen onderhoud te Drenthe incl. voorrijden. Moet u op last van de brandweer, onderhoudsbedrijf brandblussers of de verzekering brandblussers vervangen dan staan we u graag bij. Wilt u advies over draagbare blustoestellen of brandbeveiliging offerte neemt u dan gerust contact op.

CO2 BLUSSER 2 KILO


CO2 BLUSSER 2 KILO

-BRANDBLUSSERS DRENTHE- Deze brandblussers zijn direct te herkennen omdat ze een zwarte expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. Tussen expansiekoker en slang zit een handvat, dat men tijdens gebruik van de blusser moet vasthouden. Het handvat is nodig omdat het uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud wordt (tot ongeveer -80 °C) en men door deze extreme kou derdegraads brandwonden op kan lopen. Koolzuursneeuw blussers, ook wel CO2 blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Een voordeel van deze brandblussers is dat de blusstof (CO2) geen reststoffen achterlaat en hierom worden deze blussers bij elektrische apparaten geplaatst.

SPRAYBRANDBLUSSER


SPRAYBRANDBLUSSER

Spray schuim brandblussers. Temp.: -15°C tot +50°C. Schuim: blusrating 5A-21B. Schuim spray brandblusser voor in auto's, boten en andere niet vorstvrije omgevingen. NCP goedgekeurde universele sprayblusser in een spuitbus. Verstikt het vuur op basis van bewezen microfog technologie (waterdamp). Werkt zoals een haarlak spuitbus en kan door eenieder gebruikt worden. In Ned. door overheid erkende brandblusser. Spuitduur circa 25 sec. (gelijk aan een 6 liter schuimblusser). Worpafstand 1 tot 3.5 meter. Inhoud: schuim op drijfgas 9,5 bar (stikstof). De spray schuimblusser, gewicht slechts 800 gram.

BRANDBLUSSER BORD


BRANDBLUSSER BORD

-BRANDBLUSSERS DRENTHE- Brandblussers dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven brandblussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet boven de blusser omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram ook in de directe nabijheid van de brandblusser plaatsen.

ID PICTO CO2 BLUSSER


ID PICTO CO2 BLUSSER

-BRANDBLUSSERS DRENTHE- Op dit ID pictogram staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusapparaat vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers poederblussers, Co2 blussers en brandslanghaspels.

CE | BRANDBLUSSERS


CE | BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS DRENTHE- Bekend is dat de CE-markering op veel producten te vinden is zo ook op AFFF brandblussers. CE markering geeft aan dat de AFFF brandblusser voldoet aan de binnen de Europese Unie voor AFFF brandblussers geldende regelgeving en geldende overheidseisen.

STICHTING MILIEUKEUR


STICHTING MILIEUKEUR

-BRANDBLUSSERS DRENTHE- Milieuvriendelijk brandblussen. Duurzame milieu ontlastende brandblussers krijgen het keurmerk milieuvriendelijk wanneer het blusmiddel dat de brandblusser bevat biologisch afbreekbaar is. Ook zijn de onderdelen van deze milieu ecologische blusstof bevattende brandblussers zijn recyclebaar. Dit type brandblusser behoort tot het segment schuimblussers en geven wij aan onder de naam milieukeur sproeischuim brandblusser. Milieuvriendelijke blussers zijn te herkennen aan het milieukeur embleem welke op deze soorten brandblussers worden vermeldt.

BRANDKLASSE B


BRANDKLASSE B

-BRANDBLUSSERS DRENTHE- Brandklasse B geeft aan dat de brandblusser geschikt is voor het brandblussen van vloeistoffen en vloeibaar wordende stoffen als olie, benzine, vetten, enz.

ICT BLUSSYSTEEM


ICT BLUSSYSTEEM

-BRANDBLUSSERS DRENTHE- Dit autonome volautomatische systeem is een hoogwaardige actieve beveiliging en een goed alternatief t.o.v. passieve ruimteblussystemen. Toepassingen zijn vooral te vinden in schakelkasten, patchkasten en serverracks. Door te zorgen voor een actieve beveiliging waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om gebeurtenissen IN of in de directe nabijheid van uw kost bare ICT apparatuur te (trend) analyseren werkt het systeem op basis van bronbestrijding.
 

Poll


Poll

Heeft u een 5 kg Co2 blusser in de ICT ruimte ?

ja, nl ...
nee, nl ...
graag advies ...
- Bekijk resultaten

CO2 BLUSSER 5 KILO


CO2 BLUSSER 5 KILO

-BRANDBLUSSERS DRENTHE- ICT serverruimte brandblusser. Co2 brandblussers hebben een zwarte expansiekoker aan het uiteinde van de slang. CO2 brandblussers zijn het meest geschikt voor het blussen van elektriciteitsbranden. Volgens overheid voorschrift gelden Co2 brandblussers als aanvullende brandblusmiddelen naast 6 kg poederblussers of 6 liter schuimblussers. Blustijd Co2 brandblusser 30 seconden. Erkende Co2 brandblusser.

BRANDBLUSSER OPHANGEN


BRANDBLUSSER OPHANGEN

-BRANDBLUSSERS DRENTHE- Ophangen van brandblussers aan wanden moet op 1.00 meter vanaf de vloer.

HOEVEEL BLUSAPPARATEN


HOEVEEL BLUSAPPARATEN

-BRANDBLUSSERS DRENTHE- Per 100 m2 min. 1 brandblusser met min. inhoud 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100 m2 voldoet u met 1 brandblusser van min. 6 kg poeder of 6 liter schuim. Brandblussers moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. De maximale loopafstand naar blusmiddelen is 20 meter en bij aanvullende brandblussers ( Co2 ) 5 meter.

BRANDBLUSSERS | NEN


BRANDBLUSSERS | NEN

-BRANDBLUSSERS DRENTHE- Het voorschrift voor onderhoud aan brandblussers is NEN 2559. De wet- en regelgeving in deze brandblussers norm geldt voor zowel leverancier als klant.

ID PICTO SCHUIM


ID PICTO SCHUIM

-BRANDBLUSSERS DRENTHE- Op dit ID pictogram staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusapparaat vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers poederblussers, Co2 blussers en brandslanghaspels.

SCHUIMBLUSSER 6 LITER


SCHUIMBLUSSER 6 LITER

-BRANDBLUSSERS DRENTHE- Schuimblusser 6 liter sproei schuim. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis en kantoor. Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en tevens in geringe mate op afkoeling van de brandhaard.

SPROEISCHUIMBLUSSER


SPROEISCHUIMBLUSSER

-BRANDBLUSSERS DRENTHE- Sproeischuim brandblussers zijn geschikt voor het blussen op elektrische apparatuur tot 1000 Volt echter ook voor brandklasse A en B branden.

BRANDKLASSE C


BRANDKLASSE C

-BRANDBLUSSERS DRENTHE- Brandklasse c geeft aan dat de brandblusser geschikt is voor het blussen van gassen als butaan, propaan en aard gas.

SPRAYBLUSSER KEUKEN


SPRAYBLUSSER KEUKEN

-BRANDBLUSSERS DRENTHE- De schuim spray brandblusser blust met ( AFFF ) microfog schuim. Dit schuim dekt de brandhaard met een filmlaag af zodat er geen nieuwe zuurstof tot de brandhaard kan toetreden zodat de brand niet meer kan bestaan. Hiernaast kan er ook met de spray brandblussers in spuitbus stootsgewijs (kortstondig herhaaldelijk) met een fijne verneveling geblust worden.
 

Zoeken


Sociale mediaSuggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

Tijd

OFFERTE BRANDBLUSSER


OFFERTE BRANDBLUSSER

-BRANDBLUSSERS DRENTHE-

CONTACT


CONTACT

-BRANDBLUSSERS DRENTHE-

ADVIES BRANDBLUSSERS


ADVIES BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS DRENTHE-

AUTO BRANDBLUSSER


AUTO BRANDBLUSSER

-BRANDBLUSSERS DRENTHE-

BRANDBLUSSERS | THUIS


BRANDBLUSSERS | THUIS

-BRANDBLUSSERS DRENTHE-

BRANDBLUSSERCONTROLE


BRANDBLUSSERCONTROLE

-BRANDBLUSSERS DRENTHE-

BORD BRANDHASPEL


BORD BRANDHASPEL

--BRANDHASPELS DRENTHE- Brandhaspels dienen ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Door blusmiddelen in het zicht te monteren zijn deze snel in te zetten. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant pictogram bordje vanaf de vloer gerekend) boven brandhaspels een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet omdat er bijv. een kast boven de brandhaspel is gesitueerd dan mag u het pictogram (wel zichtbaar) ook in de directe nabijheid van de betreffende brandhaspel plaatsen. Zo is het bij brand snel duidelijk waar de brandhaspels zich bevinden.

AUTOMATISCHE BLUSSER


AUTOMATISCHE BLUSSER

-BRANDBLUSSERS DRENTHE- Deze brandblusser is gevuld met veilige blusvloeistof verpakt in speciale cilinder. Automatische brandblussers blussen zonder tussenkomst van personen en zonder 230v aansluiting. Bij brand reageert de speciale vloeistof in de cilinder op temperatuur stijging. Bij 85 graden springt de automatische brandblusser open en wordt de blusstof over de brandhaard verspreid. Deze automatische brandblusser is goedkoop en blust automatisch. Brandblusser met het grootste oppervlakte blusbereik onder automatische brandblussers. Automatische blusser bestand tegen temperaturen onder nul.

BRANDKLASSE F


BRANDKLASSE F

-BRANDBLUSSERS DRENTHE- Brandklasse F geeft aan dat de brandblusser geschikt is voor het blussen van een vetbrand of oliebrand zoals een brandende frituurpan.

VOORDELEN SPRAYBLUSSER


VOORDELEN SPRAYBLUSSER

-BRANDBLUSSERS DRENTHE- *milieuvriendelijk brandblussen *overal inzetbaar, te monteren *meerdere malen te gebruiken *niet nadelig voor gezondheid *tot 1000V op elektra blussen *blusstof geeft geen vlekken *geschikt brandklasse A,B,F *frituurpan brandblusser

BRANDBLUSSER BESTELLEN


BRANDBLUSSER BESTELLEN

-BRANDBLUSSERS DRENTHE-
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 41
 Links 206
Door brandblussers-drenthe i.s.m startbewijs.nl